Alapaap Lyrics

Eraserheads

Eraserheads - Alapaap Lyrics

Lyrics

May isang umaga, na tayo'y magsasama
Haya at halina sa alapaap
O, anong sarap, haa...

Hanggang sa dulo ng mundo
Hanggang maubos ang ubo
Hanggang gumulong ang luha

Hanggang mahulog ang tala
Masdan mo ang aking mata
'Di mo ba nakikita
Ako ngayo'y lumilipad at nasa langit na
Gusto mo bang sumama?
Hindi mo na kailangan ang magtago't mahiya

Hindi mo na kailangan humanap ng iba
Kalimutan lang muna

Ang lahat ng problema
Huminga ka ng malalim at tayo'y lalarga na
Handa na bang gumala
Pap-pa-rap... pap-pa-rap-pa.
Pa pa pa pa (papapapa...)
La-la-la... oooh hoo hoo...
Ang daming bawal sa mundo

Sinasakal nila tayo
Buksan ang puso at isipan

Paliparin ang kamalayan
Masdan mo ang aking mata
'Di mo ba nakikita
Ako'y lumilipad at nasa alapaap na
Gusto mo bang sumama?
Gusto mo bang (gusto mo bang)
Gusto mo bang (gusto mo bang)
Gusto mo bang (gusto mo bang)
Gusto mo bang (gusto mo bang)
Gusto mo bang (gusto mo bang)
Gusto mo bang (gusto mo bang)
Gusto mo bang (gusto mo bang)
Gusto mo bang (gusto mo bang)
Sumama?

Song & Lyrics Facts

Eraserheads' song "Alapaap" was released in 1994 as part of their album, Circus. The track was written by the band's lead vocalist Ely Buendia and bassist Buddy Zabala.

It is a classic rock ballad that talks about longing for someone who has gone away. The lyrics are full of emotion and raw sentimentality, making it one of the most beloved Eraserheads songs ever. The song has been covered by various artists over time and continues to be popular today.

Translate Eraserheads - Alapaap lyrics to:

Please select your language from the drop-down list to see the translation for Eraserheads - Alapaap lyrics.

We have 15 Eraserheads's song lyrics which you can see on the right or by clicking on the artist's name.