Kapalaran Lyrics

RICO J PUNO

RICO J PUNO - Kapalaran Lyrics

Lyrics

Bakit bakaya
Ang buhay ng tao
Mayron mayaman
May api sa mundo
Kapalaran kubg hanapin
Di matagpuan
At kung minsay lumalapit
Ng dimo alam
O Bakit bakaya
May ligayat lumbay
Sa pagibig may bigot tagumpay
Di malaman di maisip
Kung anong kapalaran
Sa atin ay nag hihintay
Bakit bakaya
Ang buhay ng tao
Mayron mayaman
May api sa mundo
Kapalaran kung hanapin
Di matagpuan
At kung minsay lumalapit
Ng dimo alam
O Bakit bakaya
May ligayat lumbay
Sa pagibig may bigot tagumpay
Di malaman di maisip
Kung anong kapalaran
Sa atin ay nag hihintay

Translate RICO J PUNO - Kapalaran lyrics to:

Please select your language from the drop-down list to see the translation for RICO J PUNO - Kapalaran lyrics.

We have 2 RICO J PUNO's song lyrics which you can see on the right or by clicking on the artist's name.