Ituloy Mo Lang Lyrics

Siakol

Siakol - Ituloy Mo Lang Lyrics

Lyrics

Noong bata ka pa si Darna ang ginagaya
Minsan nama'y nagbi-bistida
Maging sa laruan manika ang napag-tripan
Ayaw mo ng baril-barilan.

‘Di ka nila sinasali
Hindi ka raw tunay na lalaki.

Gusto ng tatay mo na ika'y mag-sundalo
Pero babae ang puso mo
Kahit lunurin ka wala ring napala sila
Nung sabi mong ika'y sirena.

‘Wag kang mag-alala
Matatanggap ka rin nila.

At kahit na ano pa ang gusto mo
Basta wala ka bang tinatapakan na tao
Ituloy mo lang ito!
Ang mahalaga ikaw ay masaya
‘Wag mong intindihin ang sasabihin ng iba
Sila ang may problema!

Walang pumapansin sa natatangi mong galing
Mas madalas ka pang laitin
Pinapakita mo na may silbi ka sa mundo
Ngunit walang rumirespeto.

Lagi na lang iisipin
Sila na lang ang unawain.

At kahit na ano pa ang gusto mo
Basta wala ka bang tinatapakan na tao
Ituloy mo lang ito!
Ang mahalaga ikaw ay masaya
‘Wag mong intindihin ang sasabihin ng iba
Sila ang may problema!

Wag kang mag-alala
Matatanggap ka rin nila.

At kahit na ano pa ang gusto mo
Basta wala ka bang tinatapakan na tao
Ituloy mo lang ito!
Ang mahalaga ikaw ay masaya
‘Wag mong intindihin ang sasabihin ng iba
Sila ang may problema!
At kahit na ano pa ang gusto mo
Basta wala ka bang tinatapakan na tao
Ituloy mo lang ito!
Ang mahalaga ikaw ay masaya
‘Wag mong intindihin ang sasabihin ng iba
Sila ang may problema!
Silang lumalait, silang mahilig manakit
Silang ‘di pupunta sa langit
Silang ‘di pupunta sa langit

Song & Lyrics Facts

Siakol is a Filipino band formed in 1994 by lead vocalist and songwriter Kaloy Uypuanco. Their most popular single, "Ituloy Mo Lang", was released on their debut album Siakol in 1997.

The lyrics were written by Uypuanco, along with the other members of the band: guitarist Noel Palomo, bassist Dennis Garcia, drummer Bogs Jugo and keyboardist Vic Mercado. The song's upbeat tempo and catchy chorus has made it an enduring hit among Filipino music fans. Its lyrics tell a story of hope and resilience, encouraging listeners to keep going despite life's struggles. Ituloy Mo Lang has become one of Siakol's signature songs and remains a staple at their live shows. Its popularity continues to grow as more people discover its uplifting message through its memorable lyrics.

Translate Siakol - Ituloy Mo Lang lyrics to:

Please select your language from the drop-down list to see the translation for Siakol - Ituloy Mo Lang lyrics.

We have 10 Siakol's song lyrics which you can see on the right or by clicking on the artist's name.