Lando (Feat. Francis M.) Lyrics

Gloc-9

Gloc-9 - Lando (Feat. Francis M.) Lyrics

Lyrics

Huwag kang mabahala, may nagbabantay sa dilim
Nag-aabang sa sulok at may hawak na patalim
'Di ka hahayaan na muli pang masaktan
Huwag ka nang matakot sa dilim

Ito'y kwentong hango nanggaling sa dalawang taong nagmamahalan ng tunay
ang ngala'y Elsa at Lando
At kahit parang ang pagkakataon ay nakakandado
dahil magkalayo ang uri ng buhay
Ang estado ng buhay ni Lando ay dina lalayo sa marami
Sinunog ng araw ang kulay ng balat
At marami nang galon ng pawis ang kanyang naidilig sa lupa
upang ang gutom ay di na masuklian pa ng luha
Habang ang kanyang babaeng minamahal ay sagana
ngunit kabilang sa pamilya na 'di alintanang
makipagkapwa-tao sa tulad niyang dukha
Gayon pa ma'y patuloy ang pagmamahal na pinunla ng pag-ibig

Huwag kang mabahala, may nagbabantay sa dilim
Nag-aabang sa sulok at may hawak na patalim
'Di ka hahayaan na muli pang masaktan
Huwag kanang matakot sa dilim

Kahit na ano mang bagay ang pilit na ihadlang
at sino man ay walang makapipigil sa paghakbang
ng mga paa na ang nais ay marating ang ligaya
Niyayang magtanan, 'di nag-atubili na sumama
Hawak ang pangarap at pangako sa isa't isa
Nagpakalayo-layo, 'di namuhay ng may kaba
dahil alam nila na sa bawat isa'y nakalaan
at ang pagmamahalan tangi nilang sinasandalan
Wala nang ibang bagay pa silang mahihiling
kung 'di isang pamilya sa loob ng apat na dingding
At isang bubong na maaaring tawaging tahanan
Bakit may pangit nakabanatang kailangang daanan pa

Huwag kang mabahala, may nagbabantay sa dilim
Nag-aabang sa sulok at may hawak na patalim
'Di ka hahayaan na muli pang masaktan
Huwag kanang matakot sa dilim

Isang gabi ng Huwebes, lumubog na ang araw
Doon tayo magkita, pasalubong ko'y siopao
Upang ating paghatian pagdating ng hapunan
Mayro'n palang nakaabang sa 'min na kamalasan
Eskinita sa Ermita may sumaksak kay elsa
Sa tagiliran isang makalawang na lanseta
ang gamit upang makuha lang ang kanyang pitaka
Kami'y mahirap lamang, bakit 'di na siya naawa
Hindi ko naabutang buhay ang aking mahal
at hanggang sa huling hantungan ay nagdarasal
Bakit po, bakit po ang laging lumalabas sa'king bibig
Palaboy-laboy ni walang landas akong sinusunod
Baliw sa mata ng marami
Siguro nga di ko na kilala ang aking sarili
Pangala'y taong grasa, may patalim na gamit
at ang tanging alam ay isang malungkot na awit At ang sabi'y

Huwag kang mabahala, may nagbabantay sa dilim
Nag-aabang sa sulok at may hawak na patalim
'Di ka hahayaan na muli pang masaktan
Huwag ka nang matakot sa dilim
Huwag ka nang matakot sa dilim

Song & Lyrics Facts

Gloc-9's song "Lando" (feat. Francis M.) was released on October 4, 2010 as part of his album Liham at Lihim.

The song was written by Gloc-9 and Francis Magalona and produced by Boom Gonzales. It is performed by both artists, with Gloc-9 rapping the verses while Francis M sings the chorus. The lyrics of this track talk about how people should be proud of their heritage and culture, no matter where they come from. It also expresses a sense of pride in being Filipino and encourages listeners to embrace their roots.

Translate Gloc-9 - Lando (Feat. Francis M.) lyrics to:

Please select your language from the drop-down list to see the translation for Gloc-9 - Lando (Feat. Francis M.) lyrics.

We have 4 Gloc-9's song lyrics which you can see on the right or by clicking on the artist's name.