Tuldok Lyrics

Asin

Asin - Tuldok Lyrics

Lyrics

Ang tuldok ay may salaysay at may kahulugan
Na dapat mapansin at maintindihan
Kahit sino ka man ay dapat malaman
Na dito sa mundo ikaw ay tuldok lang

Kahit na ang araw sa kalangitan
Siya ay tuldok lamang sa kalawakan
Lahat ng bagay ay tuldok ang pinanggalingan
At kung masdang mabuti, tuldok ang uuwian

AD LIB

Tingnan mong mabuti ang 'sang katauhan
Maraming nag-aaway, tuldok lang ang dahilan
Sa aking nakita, ako'y natawa lang
'Pagkat ang nangyayari'y malaking kahibangan

Kaya wala kang dapat na ipagmayabang
Na ikaw ay mautak at maraming alam
Dahil kung susuriin at ating iisipin
Katulad ng lahat, ikaw ay tuldok rin

Song & Lyrics Facts

Tuldok is a song by the Filipino rock band Asin, released in their self-titled album in 1984. The album was nominated for Album of the Year at the NU 107 Rock Awards in 1985.

The genre of this track is classic Pinoy folk rock, and it was composed by Mike Pillora Jr., with lyrics written by Cesar Bañares. Asin consists of three members: Mike Pillora Jr., Cesar Bañares, and Buboy Garovillo who play guitars, bass guitar, and drums respectively. The song "Tuldok" tells a story about an old man who experiences heartbreak as his beloved leaves him. It has become one of Asin's signature songs and its lyrics have been covered by various artists over the years. Its memorable melody and poignant lyrics continue to resonate with listeners today.

Translate Asin - Tuldok lyrics to:

Please select your language from the drop-down list to see the translation for Asin - Tuldok lyrics.

We have 3 Asin's song lyrics which you can see on the right or by clicking on the artist's name.